TECHNOLOGIE PENTRU INDUSTRIA TEXTILE

Romania

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Allcomp Polska Sp. z o.o (S.R.L.), cu sediul la Katowice (40-391), str. Krakowska1, înscrisă în registrul întreprinzătorilor de pe lângă Tribunalul Katowice-Wschód la Katowice, Secţia a VIII-a Comercială al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sub numărul KRS 0000301012, CIF: 954-262-96-09 precum şi REGON (Numărul de înregistrare al societăţii): 240857341, (denumită în continuare „ALLCOMP” sau „Administrator”),ca administrator al tuturor site-urilor ALLCOMP în domeniul allcomp.pl, acordând o atenţie deosebită respectării confidenţialităţii utilizatorilor care vizitează site-urile noastre, implementează prezenta Politică de confidenţialitate (denumită în continuare „Politică”).

1. Scopul Politicii

Politica se aplică tuturor site-urilor ALLCOMP în domeniul allcomp.pl (denumite în continuare „site-uri ALLCOMP”, adică allcomp.com.pl, 8cmprzewagi.pl, justcut.pl, allcomp.ro). ALLCOMP declară funcţionarea site-urilor Web ALLCOMP în conformitate cu principiile cunoştinţelor tehnice şi principiile profesionalismului, precum şi a conformalităţii cu legile aplicabile, în special cu cele care protejează confidenţialitatea utilizatorilor site-ului, şi anume:

 • Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (M. O. UE. L. din 2016 nr. 119/1) (RGPD);
 • legea din data de 10 mai 2018 privind protecţia datelor cu caracter personal (M. O. din 2018, poz. 1000);
 • legea din data de 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică (adică M.O. din 2017, poz. 1219 cu modificările ulterioare).

2. Colectarea datelor

Având în vedere respectarea confidenţialităţii utilizatorilor care vizitează site-urile ALLCOMP, dorim să vă informăm că datele colectate în jurnalele fişierului sunt folosite numai şi exclusiv în scopul administrării eficiente şi corecte a site-urilor ALLCOMP. Aceasta înseamnă că nu căutăm identificarea utilizatorilor site-urilor ALLCOMP, nu transmitem nici un fel de date de identificare unei terţe părţi şi nici nu utilizăm datele obţinute în alte scopuri.
În conformitate cu practica acceptată a majorităţii site-urilor web, stocăm cererile HTTP trimise pe serverul nostru. Resursele afişate sunt identificate prin adrese URL.
Lista exactă a informaţiilor stocate în jurnalul fişierelor site-ului web este următoarea:

 • adresele IP de la care utilizatorii navighează pe conţinutul de informaţii al site-urilor noastre web;
 • timpul de primire a cererii;
 • timpul de trimitere a răspunsului;
 • denumirea staţiei clientului – identificarea efectuată prin protocolul HTTP/HTTPS;
 • adresa URL a paginii vizitate anterior de către utilizator (referer link) – în cazul în care trecerea la paginile ALLCOMP a fost făcută prin referinţă;
 • nformaţii despre browser-ul utilizatorului;
 • informaţii despre erorile care au avut loc în timpul executării tranzacţiei HTTP/HTTPS.

3. Utilizarea datelor

Datele colectate nu sunt asociate cu persoanele anume care navighează pe site-ul ALLCOMP. Pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor, ocazional analizăm jurnalele de logare pentru a determina ce pagini sunt vizitate cel mai des, ce browsere web sunt utilizate şi dacă structura siturilor ALLCOMP nu conţine erori.
Jurnalele colectate sunt stocate pentru o perioadă nedeterminată de timp ca material auxiliar pentru administrarea site-urilor ALLCOMP. Informaţiile conţinute în acesta nu sunt dezvăluite nimănui, cu excepţia persoanelor autorizate să administreze site-urile ALLCOMP. Pe baza jurnalelor de logare pot fi generate statistici care constituie un ajutor în administrare. Rezumatele colective sub forma unor astfel de statistici nu conţin caracteristici de identificare ale persoanelor care vizitează site-urile ALLCOMP.

4. Permisiunile utilizatorilor

Indiferent de metoda de utilizare a datelor menţionate la punctul 3 din Politică, pot exista circumstanţe în care alte informaţii decât cele specificate la punctul 2 din Politica informaţii privind utilizatorul site-ului web ALLCOMP, inclusiv datele cu caracter personal, vor fi necesare pentru realizarea serviciul sau procesul solicitat. În astfel de cazuri, utilizatorul site-urilor ALLCOMP va fi informat despre necesitatea de a furniza anumite informaţii, inclusiv a datelor cu caracter personal, şi despre scopul utilizării lor.
Utilizatorul site-urilor ALLCOMP are opţiunea de a lua o decizie voluntară privind furnizarea sau refuzul de a furniza datele sale cu caracter personal.  Cu toate acestea, furnizarea datelor cu caracter personal poate fi necesară într-o situaţie în care utilizatorul va fi interesat să primească informaţii privind realizarea serviciul, a evenimentelor definite în cadrul site-urilor ALLCOMP (de ex. primirea informaţiilor despre produsul oferit, a ofertei, lansarea unui program de stagiu, procesul de recrutare etc.).
Astfel, utilizatorul site-ului web ALLCOMP poate fi rugat să completeze şi să trimită un formular/chestionar în care vor fi identificate în mod clar, ce fel de date personale şi în ce scop vor fi colectate.
Datele distribuite vor fi prelucrate pe timpul necesar pentru atingerea scopului distribuirii cu excepţia cazului în care legea prevede altfel. În situaţia în care utilizatorul site-ului web ALLCOMP distribuie în formular/chestionar datele cu caracter personal ale unei terţe persoane, se presupune că utilizatorul are permisiunea corespunzătoare a persoanei ale cărei date le-a distribuit.

Utilizatorul site-ului web ALLCOMP are dreptul de:

 • Corectare a datelor – dacă în timpul colectării datelor a apărut o eroare sau dacă datele se modifică, utilizatorul are dreptul să furnizeze date corecte şi de actualitate, iar Administratorul le va corecta sau le va actualiza;
 • Acces la date – utilizatorul poate folosi acest drept dacă doreşte să ştie ce date prelucrăm;
 • Ştergere a datelor, cunoscută şi sub denumirea de „dreptul de a fi uitat” – dacă utilizatorul decide că aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, are dreptul de a solicita Administratorului ştergerea acestora;
 • Limitare a prelucrării datelor – dacă utilizatorul are îndoieli cu privire la faptul că Administratorul prelucreze corect datele, are dreptul să depună o cerere pentru limitarea prelucrării datelor;
 • Transfer al datelor – utilizatorul poate primi şi transfera de la Administrator la o altă entitate datele care  sunt furnizate de Administrator;
 • A se opune prelucrării datelor bazate pe interesul legitim al Administratorului sau al unei terţe părţi, inclusiv profilarea, din motive legate de o situaţie specială, şi de a se opune la prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct;
 • Retragerea consimţământul în orice moment – utilizatorul are dreptul de a retrage consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor în orice moment şi fără a indica motivul; retragerea consimţământului nu este retroactivă, adică prelucrarea, care a avut loc până la retragerea consimţământului, rămâne pe deplin validă şi legală.
 • Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau până la retragerea consimţământului şi pot fi stocate mai mult timp în cazul în care această obligaţie decurge din lege sau este necesară pentru apărare sau investigaţie de către ALLCOMP Polska Sp a revendicărilor.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal nu include luarea de decizii automate pentru persoane, inclusiv profilarea.

Distribuirea datelor:

 • ALLCOMP de regulă nu distribuie date cu caracter personal persoanelor sau entităţilor terţe, cu excepţia situaţiilor în care ALLCOMP are o bază legală, precum şi la cererea entităţilor autorizate. Datele pot fi distribuite la cererea autorităţilor publice sau a altor entităţi autorizate pentru astfel de acces pe baza unor dispoziţii legale în general aplicabile. În plus, accesul la date poate fi obţinut de entităţile pe care le foloseşte ALLCOMP pentru prestarea serviciilor.  În astfel de cazuri, ALLCOMP a încheiat acorduri corespunzătoare cu aceste entităţi, al căror obiect este asigurarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat.
 • Datele prelucrate nu vor fi transferate în afara Spaţiului Economic European nici organizaţiilor internaţionale.

5. Fişierele cookies pe site-uri web ALLCOMP

Site-urile web ALLCOMP folosesc cookies sau alte tehnologii cu funcţii similare sau identice cu cookies, adică informaţiile stocate pe echipamentele finale ale utilizatorilor care vizitează site-urile web ALLCOMP. Cookie-urile sunt descărcate şi utilizate automat de site-urile web ALLCOMP de fiecare dată când vă conectaţi la dispozitivul utilizatorului final al site-urilor web ALLCOMP.
Cookie-urile nu sunt folosite pentru a obţine orice fel de informaţii despre utilizatorii site-urilor web ALLCOMP sau pentru a urmări navigarea acestora. Cookie-urile utilizate pe site-urile web ALLCOMP nu stochează nici un fel de date personale sau alte informaţii colectate de la utilizatorii site-urilor web ALLCOMP. Site-urile web ALLCOMP utilizează:

 • cookie-uri de sesiune care sunt create şi există numai în timpul sesiunii de browser. Sunt necesare pentru buna funcţionare a elementelor individuale ale site-urilor web ALLCOMP;
 • cookie-uri persistente care rămân pe dispozitivul utilizatorului al site-ului web ALLCOMP pentru timpul specificat în aceste cookie-uri. Acestea sunt activate de fiecare dată când utilizatorul accesează site-ul web care a creat acest fişier cookie.

Site-urile Web ALLCOMP utilizează cookie-uri pentru:

 • prestarea serviciilor;
 • adaptarea conţinutul site-urilor web ALLCOMP la dispozitivul final al utilizatorului, memorarea setărilor individuale ale utilizatorilor şi optimizarea utilizării site-urilor web ALLCOMP;
 • îmbunătăţirea securităţii prin combaterea fraudei în utilizare a site-urilor Web ALLCOMP;
 • obţinerea de date statistice anonime pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii site-urilor web ALLCOMP;
 • menţinerea sesiunii utilizatorului (se aplică site-urilor web ALLCOMP cu opţiunea de conectare a utilizatorilor), astfel încât utilizatorul nu trebuie să-şi reintroducă login-ul şi parola pe fiecare pagină a site-ului Web ALLCOMP;
 • permite utilizarea funcţiilor de bază ale site-urilor web ALLCOMP (de ex. memorarea paginilor succesiv vizitate pentru a le restabili la „solicitarea” Utilizatorului).

Cookie-urile nu permit în nici un fel identificarea identităţii utilizatorului de site-urilor web ALLCOMP, nu prelucrează date cu caracter personal şi nu determină modificarea configuraţiei dispozitivului final al utilizatorului şi software-ul instalat pe acest dispozitiv. Setările pentru cookie-uri sunt individuale pentru fiecare browser-ul web. Reţineţi că, opţiunea implicită este de a permite primirea de cookie-uri. Utilizatorul, în orice moment, poate dezactiva complet acceptarea cookie-urilor în browser-ul său.

Vă informăm că acest lucru poate afecta confortul utilizării site-urilor ALLCOMP, precum şi lipsa sau afişarea incorectă a majorităţii site-urilor web. În unele cazuri, este posibilă setarea browser-ul în aşa fel încât să ceară consimţământul utilizatorului pentru cookie-uri în fiecare caz. Aceasta oferă utilizatorului posibilitatea de a controla cookie-uri, dar poate încetini funcţionarea browserul. Lipsa de modificare a setărilor implicite din domeniul de aplicare a cookie-urilor înseamnă că acestea vor fi incluse în dispozitivul final al utilizatorului, şi astfel ALLCOMP va stoca informaţii în dispozitivul final al utilizatorului şi va avea acces la acestea.

Lipsa modificărilor în setările browser-ului, care rezultă excluderea acceptării cookie-urilor şi utilizarea site-urilor web ALLCOMP, înseamnă consimţământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor pe principiile descrise în această politică.

6. Link-uri către alte pagini

Site-uri web ALLCOMP conţin link-uri către alte pagini web. Nu putem fi responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestor site-uri web. Vă sugerăm că, după trecerea la alte site-uri, să se familiarizeze cu politica de confidenţialitate stabilită acolo. Prezenta Politică de confidenţialitate se aplică numai site-uri web ALLCOMP.

7. Recrutare

Prin site-uri web ALLCOMP poate fi desfăşurată recrutarea de noi angajaţi, stagiari, practicanţi pentru ALLCOMP. Datele personale obţinute în acest mod sunt utilizate numai în scopuri de recrutare ca parte a proceselor actuale şi viitoare de recrutare. Completând formularul de recrutare, utilizatorul exprima consimţământul separat pentru a participa la procesele actuale şi viitoare de recrutare efectuate de ALLCOMP. Autorizaţiile se aplică tuturor documentelor transmise în cadrul proceselor de recrutare.

8. Prelucrarea datelor copiilor

Produsele şi serviciile oferite în cadrul site-urilor web ALLCOMP sunt destinate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Prin urmare ALLCOMP nu prelucrează în mod conştient datelor cu caracter personal al copiilor.

9. Utilizarea Google Analytics

Vă informăm că, în plus, site-urile web allcomp.pl folosesc serviciul de analiză a traficului în web Google Analytics, furnizat de Google Inc., descris detaliat la adresa https://www.google.com/intl/ro/analytics.

Date de contact

Solicitările, declaraţiile şi toată corespondenţa în materie de confidenţialitate sau de protecţie a datelor cu caracter personal trebuie adresate către Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale:

 • la adresa e-mail: iod@allcomp.pl Această adresă de e-mail este protejată împotriva spam-ului. Pentru a o vizualiza, aveţi nevoie de activarea JavaScript.
 • telefonic la nr.: 32 35 38 401
 • în formă scrisă pe adresa: ALLCOMP POLSKA SP. z O.O. (SRL), Str. KRAKOWSKA 1, 40-391 KATOWICE (cu adnotaţia „Inspektor Ochrony Danych” (Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale)).

Modificarea Politicii

Politica este verificată în mod continuu şi actualizată după cum este necesar. Versiunea actuală a Politicii a fost adoptată şi intrată în vigoare de la 25 mai 2018. În cazul unei modificări a Politicii actuale, vor fi făcute modificări corespunzătoare la cele menţionate de mai sus.